Enea Akademia Talentów – stypendia oraz granty czekają na utalentowanych uczniów i szkoły z inicjatywą!

Jest środek lata i jeszcze nikt nie myśli o powrocie do szkoły. Mimo to zachęcamy Was, by już dziś zapoznać się z naszym programem i od września wziąć w nim udział.

Do naszej Akademii zapraszamy uczniów szkół podstawowych (od V klasy) i gimnazjalnych oraz publiczne szkoły podstawowe i gimnazja z terenu działania spółek z Grupy Enea!
 

Od 1. września czekamy na zgłoszenia uczniów, którzy chętnie biorą udział i zdobywają nagrody w zawodach sportowych, konkursach artystycznych lub naukowych. Warto już dziś zacząć kompletować wszystkie potrzebne materiały (np. kserokopie dyplomów). Najlepsi otrzymają stypendium w wysokości 3 000 zł.

Zapraszamy również publiczne szkoły podstawowe i gimnazja, by zgłaszały swoje autorskie projekty edukacyjne, wspierające rozwój utalentowanych uczniów. Zwycięskie szkoły zdobędą aż 10 000 zł na realizacje swojego projektu.

Na wszystkie zgłoszenia czekamy do 15 października.
Szczegółowe informacje w sekcji O programie