Akademia Talentów

O programie

Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów. Nasze działania kierowane są równocześnie do dzieci i młodzieży oraz szkół, które chcą rozwijać talenty i pasje swoich uczniów.

UCZNIOWIE

O stypendia w wysokości 3 000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od V klasy)
i gimnazjalnych
z obszaru działania spółek z Grupy Enea.

SZKOŁY

O granty mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja z obszaru działania spółek z Grupy Enea, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla swoich utalentowanych uczniów. Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do tego, by zgłaszali swoje propozycje inicjatyw pomagających w rozwoju młodych talentów. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie w wysokości 10 000 zł.

ETAPY PROGRAMU DLA UCZNIÓW

ETAP I

Od 1 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą zgłosić dzieci w jednej z trzech kategorii:

W ramach każdej z nich występuje podział na dwie grupy:

Zgłoszeń należy dokonać w następujący sposób:

  • w terminie od 1 września 2017 r. do 15 października 2017 r. należy wypełnić formularz aplikacyjny on-line, dostępny na stronie: www.enea.pl/pl/akademiatalentow i załączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty.

ETAP II

Od października do listopada 2017 r.

Jury wybierze maksymalnie 12 najlepszych zgłoszeń w każdej z 3 kategorii (po sześciu uczniów z każdej grupy wiekowej). 

Finaliści przygotują zadanie konkursowe - stworzą prezentację w dowolnej formie (np. film video, fotokast, prezentacja multimedialna, plakat, rysunek, itp.), w której przedstawią w jaki sposób przyznane stypendium wspomoże rozwój ich pasji i talentów.

ETAP III

Od grudnia 2017 r. do stycznia 2018 r.

Na stronie Enei Akademii Talentów zostaną stworzone profile uczniów z prezentacją zadania konkursowego.

Jury wybierze maksymalnie po 6 zwycięzców w każdej z 3 kategorii (po trzech uczniów w każdej kategorii w danej grupie wiekowej), którzy otrzymają stypendium. Dodatkowo internauci głosują na najciekawsze zgłoszenia. Dzieci, które zdobędą najwięcej głosów internautów, w każdej kategorii, w swojej grupie wiekowej, również zostaną nagrodzone i otrzymają stypendia.

Wszystkie nagrody zostaną uroczyście przyznane podczas Wielkiej Gali Talentów.

ETAPY PROGRAMU DLA SZKÓŁ

ETAP I

Od 1 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja zgłaszają swoje autorskie projekty, dzięki którym uzdolnieni uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty, pasje i zainteresowania w jednej z kategorii:

Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:

  • w terminie od 1 września 2017 r. do 15 października 2017 r. należy wypełnić formularz aplikacyjny on-line, dostępny na stronie: www.enea.pl/pl/akademiatalentow i załączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty.

ETAP II

Od października do listopada 2017 r.

Zgłoszenia szkół zostaną ocenione przez jury, które wybierze maksymalnie 10 najlepszych projektów w każdej kategorii. Wybrane szkoły przygotują prezentację swoich projektów w dowolnej formie (np. filmu video, fotokastu, prezentacji multimedialnej, plakatu, rysunku, itp.).

Prezentacje zostaną umieszczone na stronie Enei Akademii Talentów w ramach profilu szkoły.

ETAP III

Od grudnia 2017 r. do stycznia 2018 r.

Na stronie Enei Akademii Talentów zostaną opublikowane profile szkół biorących udział w finale z prezentacją zadania konkursowego. Następnie internauci w głosowaniu wybiorą projekty, które otrzymają granty.

Nagrody dla zwycięskich szkół zostaną uroczyście wręczone podczas Wielkiej Gali Talentów.

"Nigdy nie myślałam, że moje sportowe marzenia się spełnią, ale dzięki wsparciu Enei stało się to możliwe!"

Ania z Gniezna

"Rodzice zawsze powtarzali mi, że mam talent. Wreszcie mogę go rozwijać!"

Miłosz z Bydgoszczy

"Uwielbiam sport. Dzięki Enei będę uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez moich mistrzów. Codziennie jestem lepszym sportowcem!"

Andrzej z Poznania