Szukaj

Raportowanie CSR

W 2012 roku Grupa Enea rozpoczęła proces raportowania CSR i opublikowała, pierwszy w branży, "Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2011 rok" przyjmując roczny cykl raportowania. Odtąd, Grupa kontynuuje nieprzerwanie dane pozafinansowe z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

Raport CSR GK Enea 2011 - do pobrania

CSR Enea Capital Group 2011 - download

W 2013 roku Grupa Enea jako pierwsza i jedyna w branży opublikowała "Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za rok 2012" wg najnowszego, międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI G4, na poziomie aplikacji „Core”. Proces raportowania został przeprowadzony w zgodzie z czterema zasadami standardu: uwzględniania Interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności. Raport ten został przygotowany jedynie w wersji online na specjalnie dedykowanej, interaktywnej stronie internetowej. To nieczęsta jeszcze w Polsce forma raportowania i w branży energetycznej Enea jest tu liderem. Wybierając formę raportowana online, Enea kierowała się wpływem środowiskowym tej decyzji , tj.: oszczędnością papieru i zasobów leśnych oraz w dużej mierze  wygodą Interesariuszy zapewnioną poprzez łatwość dotarcia do publikacji dla użytkowników na całym globie.

Strona z raportem CSR za 2012 rok została stworzona w zgodzie z międzynarodowymi standardami dostępności stron internetowych określonymi w raporcie W3C, którego zaktualizowana wersja nosi nazwę WCAG 2.0. (Web Conetent Accessibility Guidlines). Przedstawia on szereg rekomendacji mających na celu zwiększenie dostępności zawartości witryn internetowych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień, w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń oraz wykorzystywanego przez nich sprzętu. WCAG gwarantuje dostęp do niej osobom niepełnosprawnym, posiadającym  problemy ze wzrokiem, słuchem czy zaburzenia mowy. Zastosowanie tych międzynarodowych kryteriów zwiększa również użyteczność samej strony jak i polepsza jakość jej nawigacji.

Zobacz Raport CSR GK Enea 2012

Enea Capital Group CSR 2012 - view the report

"Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2013 rok" jest kontynuacją takiego podejścia i raz wybranej formy (online). Daje ona możliwość porównywania wskaźników z tymi z poprzednich raportów, gdy będzie ona zachowana przez kolejne lata.

Zobacz Raport CSR GK Enea 2013

Enea Capital Group CSR 2013 - view the report

W maju 2015 roku Enea opublikowała czwarty już interaktywny  Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy za 2014 rok. Podobnie jak w roku ubiegłym, raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji Core. Innowacją jest opublikowanie raportu CSR online równolegle z raportem rocznym Grupy za 2014 rok również w wersji online.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za 2014 rok