Szukaj

Raportowanie CSR

W 2012 roku Grupa Enea rozpoczęła proces raportowania CSR i opublikowała, pierwszy w branży, "Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2011 rok" przyjmując roczny cykl raportowania. Odtąd, Grupa kontynuuje nieprzerwanie dane pozafinansowe z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

Raport CSR GK Enea 2011 - do pobrania

CSR Enea Capital Group 2011 - download

W 2013 roku Grupa Enea jako pierwsza i jedyna w branży opublikowała "Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za rok 2012" wg najnowszego, międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI G4, na poziomie aplikacji „Core”. Proces raportowania został przeprowadzony w zgodzie z czterema zasadami standardu: uwzględniania Interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności. Raport ten został przygotowany jedynie w wersji online na specjalnie dedykowanej, interaktywnej stronie internetowej. To nieczęsta jeszcze w Polsce forma raportowania i w branży energetycznej Enea jest tu liderem. Wybierając formę raportowana online, Enea kierowała się wpływem środowiskowym tej decyzji , tj.: oszczędnością papieru i zasobów leśnych oraz w dużej mierze  wygodą Interesariuszy zapewnioną poprzez łatwość dotarcia do publikacji dla użytkowników na całym globie.

Strona z raportem CSR za 2012 rok została stworzona w zgodzie z międzynarodowymi standardami dostępności stron internetowych określonymi w raporcie W3C, którego zaktualizowana wersja nosi nazwę WCAG 2.0. (Web Conetent Accessibility Guidlines). Przedstawia on szereg rekomendacji mających na celu zwiększenie dostępności zawartości witryn internetowych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień, w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń oraz wykorzystywanego przez nich sprzętu. WCAG gwarantuje dostęp do niej osobom niepełnosprawnym, posiadającym  problemy ze wzrokiem, słuchem czy zaburzenia mowy. Zastosowanie tych międzynarodowych kryteriów zwiększa również użyteczność samej strony jak i polepsza jakość jej nawigacji.

Zobacz Raport CSR GK Enea 2012

Enea Capital Group CSR 2012 - view the report

"Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2013 rok" jest kontynuacją takiego podejścia i raz wybranej formy (online). Daje ona możliwość porównywania wskaźników z tymi z poprzednich raportów, gdy będzie ona zachowana przez kolejne lata.

Zobacz Raport CSR GK Enea 2013

Enea Capital Group CSR 2013 - view the report

W maju 2015 roku Enea opublikowała czwarty już interaktywny  Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy za 2014 rok. Podobnie jak w roku ubiegłym, raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji Core. Innowacją jest opublikowanie raportu CSR online równolegle z raportem rocznym Grupy za 2014 rok również w wersji online.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za 2014 rok

 

Enea Capital Group CSR 2014 - view the report

 

W czerwcu 2016 roku opublikowany został najnowszy, piąty Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za 2015 rok. Towarzyszy mu animacja przedstawiająca kompletny, już po przejęciu w 2015 roku przez Grupę Enea kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., łańcuch dostaw, który został uzupełniony o ostatnie ogniwo – wydobycie.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za 2015 rok

Enea Capital Group CSR 2015 - view the report

 

W połowie lipca 2017 r. Grupa Enea opublikowała szósty raport zrównoważonego rozwoju, który po raz kolejny dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Taka interaktywna forma umożliwia samodzielne zestawianie dowolnych grup danych, ich analizowanie i porównywanie oraz czytanie na wiele sposobów. Konsekwentnie jak poprzednie edycje, platforma została stworzona w zgodzie z międzynarodowymi standardami dostępności stron WCAG 2.0.
Raport opisuje podejmowane na przestrzeni 2016 roku, działania i inicjatywy, które wynikają z celów strategicznych Grupy Enea. Przedstawia też dane dotyczące inwestycji zmniejszających wpływ na środowisko oraz wskaźniki mówiące o skali i charakterze tego wpływu, informacje o relacji pracodawca-pracownicy oraz wdrażane zmiany systemowe, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji naszych Klientów. 

Grupa Enea opublikowała siódmy raport zrównoważonego rozwoju i podobnie jak poprzednie jest on dostępny jedynie w wersji elektronicznej. Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi najnowszej wersji międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI Standards, na poziomie aplikacji CORE i prezentuje on wyniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne Grupy, do której w marcu 2017 roku dołączyła nowa spółka z Obszaru Wytwarzanie: Enea Połaniec i obejmuje  okres od 1 stycznia 2017 roku  do 31 grudnia 2017 roku.

W tegorocznym raporcie zrównoważonego rozwoju opisane są cele strategiczne Grupy Enea oraz ich przełożenie na podjęte przez spółki Grupy działania i inicjatywy. Raport zawiera m.in. informacje o podejściu Grupy Enea do budowania relacji z jej kluczowymi interesariuszami w kontekście zarządzania ryzykami pozafinansowymi i budowania trwałej wartości firmy. Enea publikuje w nim dane dotyczące inwestycji zmniejszających wpływ środowiskowy Grupy Enea, a także wskaźniki mówiące o skali i charakterze tego wpływu. Wskaźniki zamieszczone w raporcie mówią także o potencjale Grupy Enea w perspektywie relacji pracodawca-pracownicy. Z kolei w rozdziale dedykowanym klientom omawiamy m.in. zakres i charakter wdrażanych przez nas zmian systemowych, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji klientów Grupy Enea. 

Z początkiem sierpnia 2019 roku, Grupa Enea opublikowała 8 raport zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi GRI Standards. Tak jak w latach ubiegłych, w trosce o środowisko naturalne, jest on dostępny tylko w wersji online. Raport po raz pierwszy odnosi realizowane przez Eneę projekty do 5 zobowiązań, które podjęła na rzecz realizacji 17 SDGs Agendy 2030 ONZ: nr 4 „Dobra jakość edukacji”, nr 5 „Równość płci”, nr 7 „Czysta i dostępna energia”, nr 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca” i nr 11 „Zrównoważone miasta i społeczności.

Zanim jednak Enea rozpoczęła raportowanie zgodnie ze standardem GRI – w  czerwcu 2010 roku przeprowadziła analizę działań Enea S.A. z zakresu zaangażowania społecznego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz potrzeb społeczności lokalnych, za które czuje się odpowiedzialna. Wynik analizy został opublikowany w dokumencie "Blisko społeczności. Przegląd zaangażowania społecznego Enea SA w latach 2007 – 2009", który prezentuje szerokiemu gronu odbiorców działania społeczne Enea SA. Obejmowały one wybrane autorskie projekty Enea SA, sponsoring zaangażowany w istotne, z punktu widzenia spółki, obszary życia społecznego oraz darowizny wspierające inicjatywy spójne z kluczowymi dla Enea SA kierunkami społecznego zaangażowania. Przegląd stanowił pierwszy krok w kierunku rozwinięcia komunikacji i sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Blisko społeczności - do pobrania

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.