Szukaj

Odpowiedzialny biznes w Grupie Enea

Grupa Enea rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) jako wpływ działań i decyzji poszczególnych Spółek, wchodzących w skład Grupy, na społeczeństwo i środowisko. CSR to dla Enea sposób zarządzania, który nie tylko uwzględnia oczekiwania otoczenia, ale również pozwala na świadome i racjonalne zarządzanie zasobami. Ma dzięki temu wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju i zwiększenie wartości firmy w perspektywie trwałego, zrównoważonego rozwoju.

Zagadnieniami, które obecnie zalicza się do praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu Grupa Enea zajmowała się na długo zanim ten termin wszedł do słownika polskiego biznesu. Enea jest firmą powiązaną historycznie z regionem Wielkopolski i zawsze była aktywnym członkiem społeczności, w której wyrosła. Od zawsze ważne były dla nas dobre, partnerskie relacje z pracownikami. Podejmowaliśmy wiele inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych.  W  2009 roku podpisaliśmy branżową "Deklarację w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu", a w 2011 roku dołączyliśmy do Global Compact - międzynarodowej inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Rosnąca skala działań podejmowanych w Grupie, wymaga jednak bardziej systemowego myślenia o planowaniu i wdrażaniu praktyk odpowiedzialnego biznesu. Dlatego też w październiku 2010 roku w Grupie Enea, jako pierwszej w branży, przyjęta została strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Konsekwencją jej zatwierdzenia jest usystematyzowane wdrażanie praktyk społecznej odpowiedzialności w spółkach wchodzących w skład Grupy.

W 2012 roku Grupa Enea rozpoczęła proces raportowania CSR opublikowała, pierwszy w branży, "Raport CSR Grupy Kapitałowej ENEA za 2011" rok i przyjęła roczny cykl raportowania. Odtąd, Grupa kontynuuje nieprzerwanie proces raportowania danych pozafinansowych z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

Dzięki transparentnie publikowanym danym pozafinansowym, Enea SA rokrocznie doceniana jest w  badaniu "Analiza ESG spółek w Polsce", organizowanym m.in. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wśród wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku NewConnect) i znajduje się wśród trzech najlepszych spółek z branży międzynarodowej kategorii "spółki użyteczności publicznej”.

 

Więcej informacji na temat działań CSR w Enea znajdziesz w poszczególnych zakładkach na tej stronie.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.