Szukaj

Kontakt

Fundacja Enea, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Góreckiej 1 (60-201 Poznań) wpisana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505487, NIP: 7792421429, REGON: 302710647.

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informujemy, że:

 1. [dane administratora danych]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest Fundacja ENEA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60 – 201 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505487, NIP: 7792421429 (dalej: Fundacja ENEA) – dane kontaktowe: adres e – mail: fundacja@fundacja.enea.pl.

 1. [cel i podstawy przetwarzania danych]

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na aplikację oraz prowadzenia korespondencji tj. w celu udzielania informacji oraz kontaktu na życzenie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e – mail,

jest warunkiem rozpatrzenia i odpowiedzi na aplikację oraz prowadzenia korespondencji.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie aplikacji bez rozpoznania.

Podanie danej osobowej w postaci numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest warunkiem rozpatrzenia i odpowiedzi na aplikację ani prowadzenia korespondencji.

 1. [odbiorcy danych]

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych Enea Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań (dalej: Enea Centrum) jako dostawcy usług dla Fundacji Enea w zakresie usług IT oraz finansowo – księgowych, a także wyrazić zgodę na ich dalsze powierzenie przez Enea Centrum do przetwarzania przez dostawców usług dla Enea Centrum, w zakresie niezbędnym do wykonania dla Fundacji Enea usług IT oraz finansowo – księgowych.

Zgodnie z zawartymi z tym podmiotem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora a dalsze powierzenie tych danych do przetwarzania wymaga zgody Administratora.

 1. [okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania danych przez Administratora.

 1. [Pana/Pani prawa]

Posiada Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji/kontakt

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi na adres e-mail: fundacja@fundacja.enea.pl
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. [przekazywanie do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej]

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. [automatyczne podejmowanie decyzji]

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.