Szukaj

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości

ENEA Logistyka sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż obiektu handlowego położonego w Świebodzinie, przy ul. Kolejowej 17.

Warunki przetargu, sposób i termin składania ofert wraz z wzorem oferty  określone zostały w załączonych Szczegółowych Warunkach Przetargu (SWP) wraz z załącznikami. 

Oferty prosimy składać do dnia 09 maja  2019 r., do godz. 10.00, w Sekretariacie ENEA Logistyka sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, bud H., z dopiskiem na kopercie:

"Przetarg nieograniczony: Oferta na zakup nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzinie, przy ulicy Kolejowej 17, gmina i powiat Świebodzin, woj. Lubuskie. Nie otwierać przed dniem 09.05.2019r. godz. 10:30.”

Załączniki:

  1. Szczegółowe Warunki Przetargu (SWP).
  2. Załącznik nr 1 do SWP - Wzór Oferty.
  3. Załącznik nr 2 do SWP - Informacje o Obiekcie.
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z SWP i stanem technicznym Obiektu.
  5. Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna o administratorze danych (RODO).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.