Szukaj

Enea Innowacje

Enea Innowacje zajmuje się w Grupie Enea przedsięwzięciami, które mają szanse stać się w przyszłości realnymi, innowacyjnymi
i nowoczesnymi produktami oferowanymi przez Grupę. Spółka oferuje dostęp do zasobów Grupy, analizę atrakcyjności projektu pod kątem realizacji strategii Grupy oraz wsparcie operacyjne i strategiczne. Chętnie wspiera przedsięwzięcia z ambicjami globalnymi.

W obszarze zainteresowań spółki leżą m.in.:

 • elektromobilność,
 • rozproszone źródła energii i jej magazynowanie,
 • nowe produkty dla Klienta końcowego Grupy.

Enea Innowacje: paltforma wdrażania inicjatyw strategicznych

Zarząd

Jarosław Kryński - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza - powołanie dnia 17.06 nowych członków Rady Nadzorczej:

Piotr Adamczak - Przewodniczący
Anna Szczodra-Kowalczyk - Sekretarz
Andrzej Wicik - Członek 

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu i współpracy przedsiębiorców, start-upy, inwestorów, uczelnie wyższe, a także wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoje innowacyjne pomysły. Oferujemy wsparcie projektowe i pomoc w kontakcie z innymi spółkami Grupy Enea.

enea.innowacje@enea.pl

 

Adres do korespondencji:

Enea Innowacje sp. z o.o.

Ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa

 

Siedziba spółki:

Enea Innowacje sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 40, REGON 363159989 na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi. 
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

   1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
   2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
   1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
   2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
   3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
   4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
   5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
   6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
   1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i  przesłanie ich na adres e-mail:enea.innowacje@enea.pl.
   2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

   Informacja

   Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

   Informacja

   Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.