Ogłoszenia

Enea Ciepło sp. z o. o. ma do przekazania ziemię pochodzącą z wykopów prowadzonych w trakcie przebudowy infrastruktury ciepłowniczej. Spółka może przekazać ziemię osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, które nie są przedsiębiorcami. Odbiorca płaci tylko za transport ziemi. Koszt takiej usługi wynosi 4,00 zł netto/km. Ziemia przewożona będzie do odbiorcy samochodem ciężarowym o maksymalnej ładowności 12 ton. Więcej można dowiedzieć się, dzwoniąc pod numer telefonu 797 309 129.

Ogłoszenie o zamiarze wynajmu nieruchomości wraz z budynkiem

Białystok, dnia 23.01.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

Enea Ciepło Sp. z o.o. wynajmie nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną na działce nr 23/5 obręb 18 przy ul 42 Pułku Piechoty w Białymstoku (róg ul. Rodzinnej) wraz z posadowionym na niej budynkiem (budynek jest ogrodzony). Nieruchomość ma powierzchnię 2325 m2 (powierzchnia użytkowa posadowionego na niej budynku to 154 m2).

Budynek wyposażony jest w przyłącze elektryczne siłowe, nie posiada natomiast mediów tj. instalacji CO, wodnej oraz kanalizacyjnej. Sam budynek wymaga remontu.

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt zadba o ewentualne podłączenie mediów jak również wykona remont adaptacyjny budynku dostosowując do własnych potrzeb. Najemca ponosi również wszelkie koszty eksploatacyjne (opłaty za energię elektryczną, wodę i pozostałe). Zobowiązuje się również do przepisania licznika energii elektrycznej na siebie.

Wizja lokalna

Zainteresowani złożeniem oferty mogą odbyć wizję lokalną nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu (osoba do kontaktu: Tomasz Karol Kwapisz, tel. 885 557 992, e-mail: tomasz.kwapisz@enea.pl). Wizja lokalna jest możliwa do przeprowadzenia w godzinach od 1000 do 1300 (tylko dni robocze).

Termin składania oferty

Oferty należy złożyć w kancelarii Enea Ciepło Sp. z o.o. ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok do godziny 1100 do dnia 05.02.2024 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem "„Oferta na najem nieruchomości położonej przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku. Nie otwierać przed 05.02.2024 r.”

Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Tomasz Karol Kwapisz (tel. 885 557 992, e-mail: tomasz.kwapisz@enea.pl).

W oparciu o przepisy RODO informujemy, że administratorem danych osobowych potencjalnego Najemcy jest Enea Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej można zapoznać się pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny

Postępowanie na wynajem nieruchomości 23/5 obręb 18 przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku zostało unieważnione.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.