Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jednąz kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji  i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja  i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację celów, potrafi współpracować  w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl

Enea Serwis sp. z o. o. Departament  Wysokich i Najwyzszych Napięć informuje, że poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Elektromonter obsługi GPZ

Województwo: lubuskie Miejscowość: Zielona Góra- Leśniów Wielki

Kategoria: Utrzymanie/Serwis Poziom stanowiska: Stanowisko specjalistyczne

Spółka: Enea Serwis Termin składania aplikacji: 2019-01-24

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne, kierunek - elektryk
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Punktualność, dyspozycyjność, sumienność i zdyscyplinowanie.

Zakres czynności:

 • Wykonywanie prac związanych z eksploatacją, montażem, badaniem i pomiarami urządzeń elektroenergetycznych.
 • Usuwanie awarii urządzeń elektroenergetycznych.
 • Wykonywanie czynności łączeniowych w zakresie uzgodnionym z uprawnionymi organami nadzoru oraz przekazywanie miejsca pracy zgodnie z IOBP.
 • Systematyczna analiza stanu technicznego urządzeń.
 • Prowadzenie dokumentacji stacyjnej i ruchowej.
 • Przeprowadzanie oględzin doraźnych obiektów i urządzeń eksploatowanych przez Departament.
 • Podejmowanie wszelkich działań związanych z poprawą wyników pracy oraz na rzecz realizacji strategii działania i rozwoju Departamentu i Spółki.
 • Wykonywanie innych poleceń niewymienionych w zakresie działania stanowiska pracy, a zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Departamentu

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • pakiet świadczeń pracowniczych;
 • szkolenia;
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń/luty 2019

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres: rekrutacje.serwis@enea.plw terminie do  24.01.2019 r. W tytule korespondencji proszę zamieścić dopisek „ 33/2018 Elektromonter obsługi GPZ”.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych aplikacje pozbawione powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja Administratora danych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Gronówku 30, kod pocztowy 64-111 Lipno  (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:ese.iod@enea.pl

2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) udzielona zgoda, dla danych osobowych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - dane takie mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, serwisowe i administracyjne.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ese.iod@enea.pl.

6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny w języku polskim) należy przesyłać klikając:

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikuj na stanowisko

Elektromonter obsługi GPZ

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.