Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jednąz kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji  i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja  i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację celów, potrafi współpracować  w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl

ENEA Centrum Sp. z o.o./Biuro Zarządu poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Doradca Zarządu

Województwo: wielkopolskie Miejscowość: Poznań

Kategoria: Inna Poziom stanowiska: Inne

Spółka: Enea Centrum Termin składania aplikacji: 2020-04-13

 

Wymagania:

 • Minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe,
 • Doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną/ zarządzaniu zespołem.

Dodatkowe wymagania:

 • Wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • Odporność na stres,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Dyspozycyjność,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Zadania wykonywane przez pracownika polegać będą na:

 • Doradztwie w codziennej operacyjnej działalności Zarządu związanym z  modelem biznesowym firmy w świetle planowanych i wdrażanych zmian,
 • Wykrywaniu ryzyk oraz szans biznesowych dla poprawy wydajności funkcjonowania organizacji,
 • Przeprowadzaniu analiz otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego mających wpływ na funkcjonowanie organizacji,
 • Bieżącym monitoringu otoczenia regulacyjnego w GK ENEA,
 • Wsparciu zespołów i liderów funkcji wspierających w zakresie sprawnej komunikację z Zarządem,
 • Doradztwie w zakresie projektów wskazanych przez Zarząd.

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień/ maj 2020r.

Kandydaci mogą przesyłać oferty w terminie do 13 kwietnia br. przy użyciu poniższego adresu:

rekrutacje.centrum@enea.pl wpisując w tytule „46- Doradca Zarządu”.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

 

 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza  Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np.  stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

 

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

 

Informacja Administratora danych:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ecn.iod@enea.pl.

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
 2. podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres
3 miesięcy, po czym zostaną zniszczone.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ecn.iod@enea.pl.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny w języku polskim) należy przesyłać klikając:

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikuj na stanowisko

Doradca Zarządu

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.