Szukaj

Modelowanie Rynku Energii

– II edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Enea S.A.


Grupa Kapitałowa Enea, która działania innowacyjne ma wpisane w swoją codzienną pracę, jest nastawiona na budowę polskiego potencjału technologicznego i intelektualnego angażuje się w projekty skierowane do studentów uczelni wyższych, dając szansę zainteresowania tajnikami rynku energii przyszłych ekspertów w tej dziedzinie.

Modelowanie Rynku Energii to już 2 edycja konkursu skierowanego do studentów polskich uczelni wyższych.

Celem konkursu jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz zapoznanie studentów polskich uczelni ze specyfiką branży energetycznej w Polsce, a także z charakterem  pracy analityka w tym obszarze.

Harmonogram konsultacji już dostępny!

        Pobierz     

Co zrobić by wziąć udział w konkursie?

    Zbierz drużynę

 

 

Twój zespół może liczyć od 2-4 osób.

           Wybierz zadanie

 

Masz do wyboru 1 z 10 zadań. Każde zadanie może realizować ograniczona liczba drużyn. Liczy się kolejność nadesłania formularza i rezerwacja zadania.

Wybierz zadanie już dziś!

        Wypełnij formularz

 

Formularz znajdziesz poniżej. Termin nadsyłania zgłoszeń to 31.10.2016r.

    Główkuj, zbieraj dane, rozwiąż zadanie

 

Przygotuj opracowanie zadania i przedstaw je w formie prezentacji razem ze swoją drużyną podczas uroczystego zakończenia konkursu w lutym 2017r.

Podczas pracy nad zadaniem będziesz mógł korzystać z fachowej pomocy pracowników Grupy Kapitałowej Enea. Sprawdź harmonogram konsultacji (dostępne od 1 listopada).

Dowiedź się w Biurze Karier na Twojej uczelni, kto z Twoich Profesorów z nami współpracuje.

Na realizację zadania będziesz miał czas do 31.01.2017r.

     Wygraj 10 000 zł

 

Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w konkursie otrzyma nagrodę Prezesa Enea SA w wysokości 10 000 zł!

Za zajęcie II miejsca możecie otrzymać 5 000 zł

Miejsce III to 3 000 zł

 

Wybierz zadanie

Możesz wybrać maksymalnie 3 z 10 niżej prezentowanych zadań. Każde zadanie może realizować ograniczona liczba drużyn.

Aby zapoznać się ze szczegółami zadania, pobierz plik z opisem.

Podczas pracy nad zadaniem będziesz mógł korzystać z fachowych porad Pracowników z Grupy Kapitałowej Enea, którzy podczas pracy na stanowiskach specjalistycznych na co dzień zagłębiają się w tematykę z przedstawionych zagadnień.

Skonsultuj Twoje pomysły z Twoim Profesorem.

Pamiętaj, że decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Zadanie nr 1

Model popytu/podaży na rynku praw majątkowych pochodzących z produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (zielone certyfikaty), kogeneracji (żółte certyfikaty) oraz świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty) w perspektywie do 2020 i 2030 r.

Zadanie nr 2

Stworzenie narzędzia wyceny opcji europejskiej i amerykańskiej.

Zadanie nr 3

Budowa modelu do prognozowania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za dany rok kalendarzowy publikowanej w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zadanie nr 4

Wpływ rozbudowy połączenia Polska-Litwa na poziom ceny SPOT.

Zadanie nr 5

Analiza scenariuszowa rozwoju rynku węgla do 2050 roku na świecie i w Europie.
(dodatkowo punktowane będzie przygotowanie modelu fundamentalnego)

Zadanie nr 6

Analiza scenariuszowa rozwoju rynku gazu ziemnego do 2050 roku na świecie i w Europie.
(dodatkowo punktowane będzie przygotowanie modelu fundamentalnego)

Zadanie nr 7

Analiza scenariuszowa rozwoju rynku ropy naftowej do 2050 roku na świecie i w Europie.
Model prognozy cen ropy naftowej brent w horyzoncie do 7/30 dni dla kontraktu m+1.
(dodatkowo punktowane będzie przygotowanie modelu fundamentalnego)

Zadanie nr 8

Model wyceny aukcji day-ahead dla rynku niemieckiego energii elektrycznej z uwzględnieniem mechnizmu Flow Based Market Couling.

Zadanie nr 9

Model prognozy wietrzności w Polsce w horyzoncie n+1 - n+2 w ujęciu godzinowym.
Model prognozy wietrzności w Niemczech w horyzoncie n+1 - n+2 w ujęciu godzinowym.

Zadanie nr 10

Model prognozy generacji fotowoltaicznej w Niemczech w horyzoncie n+1 - n+2 w ujęciu godzinowym.

 

Wypełnij formularz

Zbierz drużynę liczącą od 2 do 4 osób. Członkami jednej drużyny mogą być studenci różnych kierunków studiów, różnych uczelni wyższych.

Wybierz lidera drużyny, który będzie osobą kontaktową dla Organizatora.

Masz do wyboru maksymalnie 3 z 10 zadań. Każde zadanie może realizować ograniczona liczba drużyn. Liczy się kolejność nadesłania formularza i rezerwacja zadania. W formularzu wybierz trzy zadania preferowane do rozwiązania. Informacje o zadaniu przeznaczonym dla Twojej drużyny otrzymasz drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych.

Każda drużyna może przesłać rozwiązanie tylko jednego zadania w całym okresie trwania Konkursu.

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Numer zadania (* można wybrać maksymalnie 3 zadania)

Terminy
Drużyny można zgłaszać poprzez przesłanie formularza do 31.10.2016r.

Termin zgłaszania prac to 31.01.2017r., godz. 23:59. 

Zgłoszenia prac konkursowych wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Regulaminie Konkursu, należy dostarczyć Organizatorowi w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym osobiście lub pocztą/kurierem na adres: ENEA Trading Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, bud. J, 61-435 Poznań, z dopiskiem: „Konkurs Modelowanie Rynku Energii”.

Komplet dokumentów to:

informację o nazwie Drużyny, listę Uczestników Konkursu tworzących Drużynę oraz numer telefonu oraz e-mail Lidera Dryżyny,
CV Uczestników Konkursu,
rozwiązanie zadnia w wersji papierowej,
nośnik cyfrowy (USB, płyta CD, DVD) z rozwiązaniem zadania w programie określonym z karcie zadania,
podpisane Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Prace przesłane po terminie określonym w zdaniu poprzedzającym nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzcy. 

Rozstrzygnięcie konkursu – luty 2017r.

W lutym 2017 r. odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu połączone z serią wykładów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tematem przewodnim będzie funkcjonowanie rynku energii w Polsce.
Drużyny zakwalifikowane do finału zostaną poinformowane o zaproszeniu na wydarzenie związane z rozstrzygnięciem konkursu telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej. 
Podczas konkursu, Twoja drużyna będzie miała od 25-45 minut na prezentację rozwiązania swojego zadania.
Oceniać Was będzie Kapituła Konkursu składająca się z zaproszonych Profesorów oraz Pracowników Grupy kapitałowej ENEA.

Patronat

 

Pobierz Regulamin                      Zadaj pytanie

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.