Szukaj

Formularz zgłoszeniowy

Wsparcie zostaje przyznane zgodnie z "Regulaminem udzielania wsparcia przez Fundację ENEA".

Aby jednak ułatwić Państwu wypełnienie formularza, załączamy poglądowy plik z możliwością pobrania. Fundacja nawiąże kontakt jedynie z tymi beneficjentami, których projekty zdecyduje się wesprzeć.

  1. W celu zaaplikowania o wsparcie Fundacji Enea należy wypełnić poniższy formularz.

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Administratorem danych osobowych zawartych we Wniosku jest Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu rozpatrzenia Wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy darowizny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia Wniosku. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

*W przypadku danych osobowych „wrażliwych" tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, wymagana jest zgoda pisemna.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.