Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku

Zobacz niżej

Informujemy, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym:

  • określone zostały zasady ustalania nowych warunków stosowania cen i stawek opłat w zakresie rozliczeń za energię elektryczną z Klientami w 2019 r. (art.5 oraz art.6 Ustawy),

  • zmiana warunków nastąpi najpóźniej w terminie do 1 kwietnia 2019 r. ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.,

  • równocześnie obniżeniu uległa wysokość stawki opłaty przejściowej stanowiącej element opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej.

Enea pracuje nad dostosowaniem swoich systemów rozliczeniowych oraz wdrożeniem rozwiązań spełniających wymogi nowych regulacji. W związku z tym, w początkowym okresie 2019 r., niektórzy Klienci mogą otrzymać bieżące rozliczenia na warunkach nieuwzględniających jeszcze wymogów Ustawy. W takim przypadku faktury zostaną stosownie skorygowane, gwarantując Klientom Enei rozliczenie na zasadach zgodnych z zapisami Ustawy.

Informujemy ponadto, że z dniem 25 stycznia 2019 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Na tej podstawie w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawi się składnik opłaty kogeneracyjnej (art.106 Ustawy).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.