1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 29 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy.

Dlatego od 1 stycznia 2019 r. w rozliczeniach stosowane są dotychczasowe ceny energii elektrycznej obowiązujące w 2018 r., zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie „Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G” lub stosowane 30 czerwca 2018 r.

Obniżeniu uległa również wysokość stawki opłaty przejściowej stanowiącej element opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej.

Dodatkowo w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawił się składnik opłaty kogeneracyjnej w związku z wejściem w życie
25 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Wprowadzenie do rozliczeń zmian wynikających ze wszystkich trzech ustaw nie wymagało żadnych działań z Państwa strony w przypadku gdy byli Państwo klientami Enei
30 czerwca 2018 r.

Obecnie Enea SA finalizuje prace związane z procesem zmiany warunków umów zgodnie z zapisami Ustawy. W najbliższym czasie klienci, którzy zostali objęci postanowieniami Ustawy (do których to, wpierw zostały wysłane dokumenty zmieniające warunki umowy na 2019 rok) otrzymywać będą stosowne korekty rozliczeń.


Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.