1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 29 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy.

Dlatego od 1 stycznia 2019 r. w rozliczeniach stosowane są dotychczasowe ceny energii elektrycznej obowiązujące w 2018 r., zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie „Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G” lub stosowane 30 czerwca 2018 r.

Obniżeniu uległa również wysokość stawki opłaty przejściowej stanowiącej element opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej.

Dodatkowo w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawił się składnik opłaty kogeneracyjnej w związku z wejściem w życie
25 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Wprowadzenie do rozliczeń zmian wynikających ze wszystkich trzech ustaw nie wymaga żadnych działań z Państwa strony w przypadku gdy byli Państwo klientami Enei
30 czerwca 2018 r.

Jeżeli natomiast 30 czerwca 2018 roku kupowali Państwo energię elektryczną od innego sprzedawcy niż Enea SA, konieczne będzie wystąpienie do tego sprzedawcy
z wnioskiem o wystawienie duplikatu faktury, który będzie stanowić podstawę do określenia cen jakie powinny być stosowane w roku 2019.

Jeśli 30 czerwca 2018 r. byliście Państwo klientami Enei, a obecnie są Państwo klientami innego sprzedawcy i otrzymaliście od tego sprzedawcy wniosek o dostarczenie duplikatu faktury, możecie Państwo zwrócić się do Enei SA o wydanie takiego duplikatu. Można to zrobić we wszystkich Biurach Obsługi Klienta Enea lub za pośrednictwem naszej infolinii 611 111 111.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.