Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku

Zobacz niżej

Informujemy że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym:

  • po 1 stycznia 2019 r. w rozliczeniach stosowane będą dotychczasowe ceny energii elektrycznej obowiązujące w 2018 r., zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie „Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G”,

  • równocześnie obniżeniu uległa wysokość stawki opłaty przejściowej stanowiącej element opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej.

Informujemy ponadto, że z dniem 25 stycznia 2019 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Na tej podstawie w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawi się składnik opłaty kogeneracyjnej.

Wprowadzenie do rozliczeń zmian wynikających z obu ustaw nie wymaga żadnych działań z Państwa strony.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.