Szukaj

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

ENEA SA informuje,  iż zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, odbiorca energii elektrycznej lub paliwa gazowego w gospodarstwie domowym lub prosument będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego trybu rozstrzygnięcia sporów w przypadku, gdy:

•  na skutek wcześniejszej reklamacji spór nie został rozwiązany,

•  wynikają one z umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej dla energii elektrycznej lub paliwa gazowego.

 

Zgodnie z art. 31a Ustawy Prawo energetyczne podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z ENEA SA jest Koordynator ds. negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (informacje dotyczące Koordynatora ds. negocjacji znajdują się na stronie internetowej  - www.ure.gov.pl).

 

W przypadku, gdy spór dotyczy zakupów przez internet ułatwieniem jest możliwość skorzystania z platformy ODR: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.