Kid profile pic

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Orląt Lwowskich, Gorzów Wlkp.

1

MIEJSCE

3441

 

głosów

PROFESJONALNY SPORTOWIEC = ZDOLNY UCZEŃ. TRENING INDYWIDUALNY DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW

Opis projektu

Projekt ma na celu objęcie profesjonalnym - kompleksowym i dodatkowym treningiem piłkarskim uczniów V Klasy Sportowej funkcjonującej w Szkole Podstawowej nr 21. Klasa, która powstała w ubiegłym roku składa się z najbardziej utalentowanych zawodników z Gorzowa Wlkp. i okolic ur. w 2007 i 2008r. W klasie istnieje wyraźny podział na uczniów z rodzin ubogich i majętnych (tych drugich stać na dodatkowe tzn. Treningi Indywidualne). Widoczny jest również podział na uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki edukacyjne oraz tych przeciętnych. Projekt ma wyrównać powyższe różnice. Przeciętni edukacyjne uczniowie mają dążyć do poprawienia ocen aby móc brać udział w Projekcie. Uczniowie z ubogich rodzin mają mieć możliwość wzięcia udziału w Projekcie. Projekt będzie niczym innym jak Treningiem Indywidualnym prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Nadzór nad projektem sprawować ma wykładowca ZWKF w Gorzowie Wlkp.