Kid profile pic

Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej, Poznań

5

MIEJSCE

1897

 

głosów

DRUKNIJ TO! POZNAŃ DLA ULYANKULU

Opis projektu

Projekt „Druknij to! Łejery dla Ulyankulu” ma na celu doposażenie szkoły, której budowy podjęła się działająca przy Szkole Podstawowej „Łejery” Fundacja „U Łejerów” (Wayair Foundation). Podstawowym celem i zadaniem jest opracowanie pomocy dydaktycznych dla przyszłych uczniów szkoły w Ulyankulu (byłym obozie dla uchodźców z Burundi do Tanzanii). Nasi uczniowie przy pomocy technologii druku 3D zaprojektują i wykonają podstawowe pomoce szkolne, m.in. klocki, linijki, ekierki itp. Opracowanie pomocy naukowych z wykorzystaniem technologii druku 3D pozwoli uczniom na nabycie nowych kompetencji, m. in. programowania czy projektowania graficznego. Proponowany projekt z jednej strony łączy możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, z drugiej zaś kładzie silny nacisk na aspekt ekologiczny projektu – materiałem (filametnem) do druku pomocy mają stać się przerobione plastikowe butelki.