Szukaj

Zarząd Spółki

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea Operator.

 

 

Andrzej KojroAndrzej Kojro - Prezes Zarządu

Andrzej Kojro jest prawnikiem, radcą prawnym i sędzią Trybunału Stanu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 11 lipca 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną. Do 2003 r. pracował w polskim STOEN w Warszawie w obszarze obrotu energią. Po przejęciu STOEN przez niemiecki koncern RWE, cele zawodowe realizował w obszarze dystrybucji w RWE STOEN Operator. Opowiada się za repolonizacją polskiej energetyki. Ukończył cykl szkoleń zawodowych opartych o program MBA. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Przez 14 lat członek Rady Nadzorczej Bisprol sp. z o.o. w Warszawie, a ostatnio Prezes Zarządu tej spółki.  Członek Rady Nadzorczej Renk S.A. w Gdańsku. W latach 1990-2010, nieprzerwanie przez 5 kadencji radny wszystkich szczebli polskiego samorządu (gminy, miasta, powiatu i województwa) Był także nieodpłatnie członkiem Rad Społecznych Szpitali w Mińsku Mazowieckim i w Rudce koło Mrozów oraz Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Mazowieckim. Zaangażowany w pomoc polskim rodzinom na Litwie. Prowadził szeroką działalność Pro Publico Bono w Prezydenckim Biurze Pomocy Prawnej DUDAPOMOC w Warszawie (wraz z europosłem Januszem Wojciechowskim i posłem Markiem Astem) Udzielał nieodpłatnych porad prawnych w Biurze Wicemarszałek Senatu Marii Koc w Węgrowie oraz posła Daniela Milewskiego w Mińsku Mazowieckim. Obecnie zaangażowany w utworzenie w gronie polskich menedżerów inicjatywy 500+ Dla Polaków na Obczyźnie.  Jego credo życiowe to rozwinięcie myśli Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że warto być uczciwym Polakiem. Credo zawodowe: Jeśli chcesz dużo wymagać od innych, zacznij od siebie. Credo publiczne: Polskę należy kochać, choć nie zawsze jest sprawiedliwa. Credo społeczne: Tym co masz dziel się z innymi, a będziesz szczęśliwy.

 

 

Marek Szymankiewicz

Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Elektrotechnika w zakresie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym i uzyskał tytuł magistra inżyniera.
Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Zakładzie Energetycznym Poznań. W latach 1997 – 2003 pracował w Energetyce Poznańskiej S.A. na stanowiskach od Inżyniera ds. Programowania Pracy Sieci, poprzez Głównego Specjalistę ds. Strategii, Kontraktów i Współpracy z URE, Kierownika Biura Taryf i Zakupu Energii, do Dyrektora Departamentu Obrotu i Członka Zarządu.

W latach 2003 - 2006 był Prezesem Zarządu Spółki EnergoPartner, zajmującej się obrotem energią elektryczną oraz kompleksową obsługą kluczowych klientów Grupy Energetycznej Enea S.A. Od grudnia 2005 roku kierował również Pionem, a następnie Departamentem Handlu w Enea S.A.

Od lipca 2010 roku do czerwca 2013 roku był Dyrektorem Departamentu Planowania i Rozwoju w Enea Operator Sp. z o.o.
Marek Szymankiewicz zasiadał w Radach Nadzorczych: EnergoPartner Sp. z o.o., EP ZEW Jastrowie Sp. z o.o., Enea Operator Sp. z o.o., Elektrownia Kozienice S.A., Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej BHU S.A.

Od 2006 do 2010 roku był Członkiem oraz Wiceprezesem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

 

Wojciech Drożdż

Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki

Wojciech Drożdż to profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce międzynarodowej.

Jest kierownikiem Katedry Gospodarki Światowej Uniwersytetu Szczecińskiego, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, finansowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także współautorem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu energetyki.

Był pracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, dyrektorem wydziału w urzędzie marszałkowskim, a w latach 2008 -2014 członkiem zarządu i wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego ds. infrastruktury. Od roku związany z naszą Grupą, ostatnio był doradcą zarządu Enei Trading.

Sławomir Mirkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych 

Jest menadżerem z ponad 21-letnim doświadczeniem zawodowym. Przez lata swojej kariery zajmował się zarządzaniem finansowym, controllingiem oraz operacjami.

Sławomir Mirkowski jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz biegłym rewidentem i posiada dyplom controllera. Ostatnio był prezesem spółki Omni3d. Pracował m.in. dla takich firm jak BP Gas Poland, Grant Thornton Polska i Bank BPH. Był także członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.