Formularz zgłoszenia podejrzenia zaistnienia niedozwolonych zachowań

Formularz zgłaszania podejrzenia zaistnienia niedozwolonych zachowań jest jednym z możliwych kanałów informowania pracodawcy o okolicznościach wskazujących lub mogących wskazywać o występowaniu mobbingu, dyskryminacji, lub innego nieakceptowanego zachowania. Za pomocą tego Formularza możliwe jest dokonanie anonimowego Zgłoszenia. Informacja trafia bezpośrednio do Zespołu oraz Prezesa Zarządu Spółki.

W przypadku, gdy Twoje Zgłoszenie dotyczy bezpośrednio lub pośrednio (konflikt interesów) któregokolwiek Członka Zespołu, przekaż Zgłoszenie pisemnie Zarządowi Pracodawcy, na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, z dopiskiem „do rąk własnych” (w sytuacjach opisanych w niniejszym punkcie nie obowiązuje droga służbowa).

W przypadku, gdy Twoje Zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu, przekaż Zgłoszenie pisemnie (w formie papierowej z dopiskiem „do rąk własnych” lub mailowo na imienne skrzynki pocztowe) Przewodniczącemu Zespołu lub Sekretarzowi Zespołu.

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.