PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO LOTERII ENEI ZAKOŃCZONE!

Dziękujemy za udział.

ZWYCIĘZCY LOTERII

Sprawdź, czy Twoje dane znajdują się na liście zwycięzców.

LOSOWANIE 1

Pamiętaj, że skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia wygranej.

WYCIECZKA ZA 8000 ZŁ

Mieczysław D.

ROWER MIEJSKI

Wiesław B.
Tomasz C.
Jerzy M.
Mieczysław S.
Ewelina P.
Grażyna M.
Konrad T.
Maria B.
Cecylia Z.
Urszula C.

TABLET

Paweł K.
Juliusz B.
Bartosz B.
Krzysztof R.
Marzena K.
Henryka Z.
Teresa M.
Jurek C.
Małgorzata D.
Jan Ś.

BON DO STREFY ZAKUPÓW

Bronisław D.
Wojciech K.
Mariusz D.
Janina W.
Regina C.
Sylwia I.
Janina C.
Maria P.
Izabela B.
Piotr R.
Waldemar G.
Maciej R.
Janusz Ł.
Krystyna R.
Agnieszka G.
Małgorzata K.
Robert A.
Krystyna G.
Waldemar K.
Mateusz T.
Urszula K.
Krzysztof S.
Robert M.
Mieczysław K.
Andrii K.
Krzysztof S.
Łukasz S.
Stanisław P.
Izabela K.
Krzysztof W.
Rafał Ś.
Roman J.
Małgorzata T.
Dariusz W.
Krzysztof O.
Marcin S.
Anna M.
Krystyna M.
Aleksandra K.
Łukasz D.
Krzysztof U.
Franciszek L.
Małgorzata L.
Renata D.
Marian W.
Jolanta P.
Natalia K.
Danuta T.
Rafał B.
Karolina M.

BIDON

Magdalena O.
Anna C.
Alina W.
Paweł Z.
Edyta Ś.
Grzegorz K.
Dorota Z.
Mariola N.
Małgorzata S.
Lucyna N.
Andrzej G.
Jolanta P.
Alina P.
Orlena D.
Henryk O.
Stefan W.
Jakub K.
Renata R.
Stanisław C.
Romuald F.
Eugeniusz W.
Tomasz L.
Witold Z.
Jacek M.
Zygmunt M.
Antoni N.
Grzegorz W.
Adam G.
Grzegorz J.
Izabela K.
Grzegorz N.
Przemysław K.
Adam W.
Wioleta M.
Helena C.
Bożena B.
Andrzej Z.
Ireneusz N.
Krystyna M.
Agata M.
Zbigniew Ś.
Piotr M.
Wojciech C.
Grażyna B.
Zbigniew S.
Danuta S.
Danuta O.
Robert H.
Lucyna N.
Jan N.
Robert O.
Wanda Z.
Eugenia Z.
Jan A.
Zenon B.
Wojciech S.
Stanisław G.
Piotr Z.
Tadeusz B.
Andrzej C.
Arkadiusz O.
Artur W.
Krzysztof L.
Adam K.
Michał S.
Adam W.
Mirosław U.
Łukasz G.
Zofia K.
Janusz R.
Piotr S.
Iwona O.
Marek L.
Małgorzata J.
Eugeniusz B.
Rafał N.
Leokadia S.
Anna G.
Paweł M.
Robert W.
Piotr G.
Alicja J.
Maciej K.
Maria D.
Janina M.
Magdalena R.
Krzysztof P.
Edward B.
Mirosław M.
Mateusz G.
Krystyna K.
Elżbieta K.
Zuzanna R.
Dominik W.
Halina M.
Anna G.
Irena B.
Mariusz M.
Halina J.
Danuta D.
Mirosław K.
Leon E.
Monika M.
Tadeusz C.
Magdalena T.
Kazimiera D.
Szymon M.
Barbara S.
Grażyna R.
Joanna M.
Jerzy S.
Bogumila R.
Grażyna B.
Tadeusz S.
Renata B.
Justyna N.
Rafał K.
Bolesław O.
Agnieszka R.
Piotr G.
Marcin C.
Adam M.
Marek S.
Ewa S.
Mateusz F.
Ryszard C.
Barbara Ł.
Iwona A.
Mariola M.
Jolanta G.
Janina L.
Kazimierz U.
Piotr B.
Agnieszka R.
Małgorzata Ś.
Kamil K.
Mirosław K.
Dariusz W.
Karolina M.
Joanna J.
Gustaw M.
Jerzy W.
Krystyna W.
Dariusz M.
Jan T.
Tadeusz T.
Beata W.
Beata C.
Sergiusz Ż.
Dorota B.
Konrad K.
Tomasz K.
Anna K.
Anna G.
Wojciech W.
Mariusz W.
Marcin K.
Wanda P.
Waldemar S.
Stanisław S.
Katarzyna Ł.
Edyta K.
Monika C.
Seweryn K.
Stanisław J.
Marek P.
Alojzy M.
Lesław S.
Katarzyna T.
Jerzy O.
Tomasz K.
Eugeniusz Z.
Robert B.
Jarosław K.
Elżbieta K.
Andrzej L.
Agnieszka W.
Jan W.
Wiesław R.
Jerzy M.
Szymon E.
Elżbieta S.
Janusz A.
Karolina J.
Jacek H.
Piotr Ś.
Angelika P.
Tomasz W.
Katarzyna H.
Beata L.
Błażej B.
Krystyna D.
Ewa C.
Anna W.
Piotr Ś.
Jan A.
Mariusz K.
Dorota S.
Teresa K.
Izabela N.
Grzegorz B.
Marek D.
Krzysztof C.
Witold B.
Anna J.
Zofia R.
Bogumiła W.
Andrzej N.
Ewa G.
Zdzisław O.
Łukasz Ś.
Ireneusz M.
Zbigniew S.
Maciej D.
Krzysztof R.
Paulina A.
Wanda G.
Jolanta P.
Tomasz S.
Marta A.
Grażyna S.
Barbara M.
Henryk S.
Anna B.
Krzysztof Ż.
Klaudia W.
Piotr K.
Piotr B.
Zygmunt S.
Marcin K.
Ewa B.
Anna R.
Jacek M.
Marlena G.
Roman D.
Katarzyna K.
Daniel S.
Marek D.
Krzysztof I.
Joanna W.
Stanisław M.
Katarzyna S.
Zofia B.
Ryszard P.
Violetta F.
Marek S.
Krzysztof L.
Eugenia S.
Dorota Ż.
Lucyna N.
Krzysztof N.
Piotr B.
Ryszard R.
Paweł N.
Maria K.
Jacek M.
Krystyna W.
Krystyna C.
Anna H.
Agnieszka K.
Mariola F.
Józef O.
Mirosław K.
Barbara M.
Adrian O.
Wioletta K.
Andrzej F.
Walerian W.
Ireneusz W.
Jerzy W.
Daniel Z.
Grzegorz W.
Tomasz J.
Magdalena R.
Krzysztof K.
Krzysztof G.
Jan P.
Tomasz H.
Lidia J.

LOSOWANIE 2

Pamiętaj, że skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia wygranej.

WYCIECZKA ZA 8000 ZŁ

Marek M. 

ROWER MIEJSKI

Hanna S. 
Jacek B. 
Zbigniew P. 
Paweł C. 
Ewa B. 
Tadeusz K. 
Marcin S. 
Katarzyna L. 
Milena N. 
Krzysztof A. 

TABLET

Patryk S. 
Tomasz K. 
Marzena P. 
Piotr G. 
Janina H. 
Jagoda Ś. 
Janusz O. 
Marta G. 
Michał W. 
Krystyna H. 

BON DO STREFY ZAKUPÓW

Maciej W.
Monika B.
Michał S.
Jacek P.
Elżbieta B.
Stefan J.
Żaneta N.
Anna P.
Jan K.
Łukasz Ł.
Artur K.
Rafał G.
Małgorzata J.
Renata B.
Wojciech S.
Halina J.
Katarzyna O.
Wanda K.
Zenon C.
Waldemar C.
Robert R.
Marek G.
Bogusław T.
Maria J.
Adam W.
Katarzyna J.
Kamil P.
Maria L.
Dorota B.
Małgorzata S.
Jacek G.
Kazimiera P.
Łucja P.
Katarzyna A.
Małgorzata W.
Jacek S.
Damian G.
Janusz G.
Monika K.
Teresa S.
Dariusz R.
Zbigniew S.
Kazimierz K
Krzysztof O.
Józef G.
Stanisław D.
Kazimierz J.
Alina S.
Jan B.
Zygmunt P.

BIDON

Dorota B. 
Bożena J. 
Joanna K.
Piotr L. 
Bartosz J. 
Jadwiga K. 
Maria P. 
Dariusz J. 
Renata B. 
Grażyna R. 
Janusz A. 
Kazimierz W. 
Paweł Z. 
Andrzej M. 
Tomasz C. 
Kazimierz P. 
Marcin S. 
Jadwiga K. 
Izabela R. 
Przemysław C. 
Dominika M. 
Maciej G.
Iwona N. 
Tomasz Ś. 
Alicja K. 
Ewa S. 
Leszek J. 
Marek L. 
Grażyna K. 
Barbara W. 
Czesław A. 
Katarzyna S. 
Cecylia O. 
Stanisława W. 
Zygmunt R. 
Lucyna S. 
Beata M. 
Mariusz S. 
Lech S. 
Krzysztof W. 
Monika W. 
Małgorzata Z. 
Leszek R. 
Ireneusz B. 
Ewa W. 
Mariusz M. 
Irena W. 
Marek M. 
Włodzimierz G. 
Wiesław M. 
Iwona S.
Urszula W.
Damian S.
Grażyna K.
Sebastian Z.
Paulina J.
Marek B.
Danuta H.
Małgorzata W.
Monika P.
Leszek K.
Agnieszka J.
Joanna L.
Stefan K.
Mirosław T.
Ewa W.  
Monika W.
Ryszard K.
Szymon G.
Alfred R.
Anna K.
Małgorzata F.
Arkadiusz K.
Grażyna F.
Dawid S.
Krystyna W.
Żanet G.
Grzegorz J.
Alicja C.
Grzegorz B.
Barbara G. 
Ryszard R.
Marek D.
Karol S.
Justyna W.
Robert T.
Beata G.
Dariusz M.
Jacek J.
Zygfryd B.
Włodzimierz J.
Szymon L.
Monika H.
Jan W.
Joanna S.
Janusz W.
Jakub B.
Jadwiga S.  
Adam S.
Cezary P.
Beata K.
Danuta L.
Andrzej K.
Janusz Ś.
Mirosław K.
Wacław K.
Gerard B.
Łukasz C.
Michał R.
Magdalena S.
Mirosław J.
Maciej S.
Piotr M.
Antoni W.
Konrad B.
Krzysztof Z. 
Kazimierz T.
Ryszard H.
Andrzej I.  
Bronisław W.
Józef K.
Piotr S.
Monika J.
Wieńczysław R.
Agnieszka N.
Wojciech L.
Jacek N.
Janusz D.
Małorzata C.
Elzbieta W.
Karol K.
Tadeusz P.  
Jacek G.
Marek S.
Piotr A.
Bogusława K.
Dorota S.
Arleta A.
Krzysztof M.
Krzysztof N.
Dorota L.
Karina K.
Krystyna G.
Krystyna C.
Ewa L.
Dominik R.
Maria B.
Aleksandra M.
Dorota S.
Przemysław K.
Kazimierz Ł.
Marcin S.
Zbigniew K.
Halina Z.
Józef S.
Tomasz R.
Łukasz Ć.
Czesław L.
Mieczysław F.
Robert U.
Konrad B.
Jarosław W.
Danuta W.
Mirosław Z.  
Michał S.
Stanisław W.
Przemyslaw W.
Bolesław P.  
Robert Ł.
Elżbieta K.
Alicja M.
Mariusz B.
Zdzisława P.
Henryk M.
Mirosława Ż.
Jolanta R.
Robert W.
Tomasz M.
Kamil S.
Honorata P.
Artur K.
Maria C.
Kazimierz B.
Elżbieta G.
Joanna B.
Mateusz W.
Magdalena O.
Antonina S.
Edyta G.
Krystyna D.
Jordan P.
Roman W.
Monika R.
Dorota R.
Karol G.
Anna R.  
Katarzyna B.
Wojciech O.
Wiesław K.
Halina P.
Krystyna S.
Agnieszka S.
Mirosława S.
Wiesław M.
Michał C.
Eugieniusz W.
Ewa Ł.
Tomasz J.  
Iwona B.
Maciej S.
Krzysztof K.
Jacek Z.
Barbara W.  
Szymon L.
Edyta B.
Tomasz F.
Jacek D.
Marek P.
Arkadiusz Z.
Irena S.  
Piotr Z.
Ewa M.
Dariusz S.
Zbigniew L.
Ewa D.
Stanisław M.
Andrzej P.
Justyna G.
Tomasz N.
Dagmara P.
Marcin W.
Piotr K.
Regina P.
Bogumiła W.
Jan T.
Krzysztof L.
Marian S.
Magdalena N.
Bożena K.
Patryk C.
Małgorzata G.
Paweł N.
Julita K.
Krzysztof Ś.
Andrzej B.
Daniela Ł.
Franciszek S.
Stanisław Ł.
Anna S.
Genowefa S.
Alicja F.
Monika K.
Elżbieta W.
Jolanta O.
Sławomir K.
Lucyna J.
Wojciech H.
Małgorzata B.
Leszek Ż. . 
Ewa G.  
Henryk D.
Tomasz S.
Małgorzata K.

LOSOWANIE 3

Pamiętaj, że skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia wygranej.

 

WYCIECZKA ZA 8000 ZŁ

Jerzy S.

ROWER MIEJSKI

Krystyna D.
Radosław P.
Bogdan D.
Tadeusz S.
Jacek S.
Krzysztof W.
Stanisław G.
Mieczysław S.
Krzysztof C.
Joanna Z.

TABLET

Piotr B.
Zygmunt P.
Barbara J.
Paweł C.
Zbigniew G.
Krzysztof K.
Wioleta S.
Irena W.
Ewa P.
Kamila B.

BON DO STREFY ZAKUPÓW

Maria F.
Bartosz F.
Ryszard N.
Jacek K.
Dominika M.
Zbigniew O.
Marcin S.
Dawid J.
Robert Z.
Danuta K.
Szarlota S.
Maciej B.
Jadwiga W.
Stanisława P.
Tomasz R.
Andrzej W.
Zbigniewjózef Ż.
Lucjan C.
Alicja M.
Małgorzata P.
Maria W.
Barbara K.
Zuzanna B.
Dorota Ł.
Tadeusz B.
Marcin C.
Alicja B.
Joanna R.
Robert H.
Tomasz D.
Krzysztof W.
Grzegorz F.
Ryszard W.
Magda W.
Leopold M.
Iwona N.
Zofia K.
Urszula S.
Barbara N.
Waldemar Ł.
Magdalena W.
Oleksander S.
Marian U.
Arletta Ś.
Roman S.
Grzegorz K.
Sylwia W.
Anna B.
Elżbieta G.
Julita R.

BIDON

Miłosz L.
Sylwia P.
Jarosław S.
Wojciech W.
Katarzyna S.
Krzysztof N.
Beata P.
Iwona K.
Andrzej Z.
Łukasz K.
Krzysztof G.
Przemysław P.
Grzegorz M.
Joanna B.
Marek S.
Mariusz H.
Dariusz K.
Andrzej K.
Magdalena B.
Krzysztof B.
Katarzyna W.
Irena W.
Henryka E.
Ireneusz G.
Iwona J.
Ryszard G.
Patrycja P.
Kazimierz W.
Maciej K.
Paweł S.
Andrzej T.
Stanisław H.
Przemysław S.
Ryszard K.
Wiesław P.
Małgorarza F.
Bożena O.
Eugeniusz C.
Marek D.
Joanna H.
Adam B.
Dorota M.
Waldemar D.
Dariusz S.
Krzysztof K.
Lidia C.
Maciej G.
Mirosława J.
Halina S.
Bogumiła D.
Ewa K.
Kazimierz R.
Kazimiera Ł.
Marek M.
Patrycja K.
Maciej W.
Filip G.
Tomasz G.
Marcin C.
Krzysztof Ł.
Malgorzata H.
Anna S.
Hanna K.
Hanna O.
Przemysław R.
Zbigniew S.
Mieczysław T.
Tomasz K.
Zenon N.
Krzysztof P.
Marianna K.
Renata N.
Aleksandra Z.
Władysław U.
Renata P.
Izabella B.
Stanisław M.
Marzena K.
Idzi S.
Roman R.
Antonina K.
Marek G.
Rafał W.
Andrzej K.
Magdalena G.
Irena W.
Wieslaw J.
Marta Ł.
Lidia K.
Małgorzata M.
Sylwia P.
Mariusz L.
Zbigniew P.
Dawid K.
Mariusz S.
Maria K.
Robert S.
Kazimierz B.
Daniel R.
Stanisław T.
Małgorzata H.
Marzena G.
Andrzej P.
Alicja G.
Zdzisław K.
Paweł K.
Krzysztof B.
Małgorzata G.
Dorota O.
Kazimierz W.
Katarzyna L.
Lech B.
Helena K.
Andriy H.
Marta T.
Irena P.
Tadeusz G.
Jan K.
Jacek S.
Hanna M.
Sylwia C.
Mariusz K.
Ewelina Z.
Krystyna K.
Leszek J.
Grażyna G.
Ewa K.
Mieczysław K.
Alina C.
Kryspin S.
Karol G.
Janusz F.
Jakub W.
Teresa B.
Teresa C.
Jan S.
Aldona J.
Wojciech K.
Maria G.
Andrzej N.
Lilianna H.
Elżbieta A.
Stanisław N.
Zenon G.
Milena K.
Krzysztof O.
Stanisława P.
Ryszard O.
Dariusz R.
Ewa G.
Romuald P.
Sebastian P.
Józef S.
Monika P.
Milosz S.
Ewa J.
Leszek N.
Dorota O.
Franciszka Z.
Danuta P.
Wiesław F.
Andrzej S.
Michał R.
Adam G.
Jerzy S.
Marzena K.
Tadeusz W.
Stanisław N.
Zenon M.
Aleksandra K.
Stanisław K.
Maria K.
Mariusz W.
Wioleta K.
Mieczysław K.
Eugeniusz H.
Włodzimierz P.
Janina S.
Waldemar G.
Daniel K.
Hanna M.
Tadeusz W.
Mariusz W.
Władysław W.
Monika S.
Barbara G.
Iwona Ż.
Elwira K.
Roman K.
Regina G.
Wioleta B.
Sabina L.
Sylwia C.
Janusz C.
Katarzyna J.
Zygmunt C.
Ryszard M.
Wiktor B.
Zbigniew G.
Robert W.
Barbara S.
Paweł K.
Marek K.
Zenon K.
Maria Z.
Lidia G.
Krzysztof K.
Wspólnota M.
Małgorzata P.
Roman G.
Janusz K.
Renata S.
Arkadiusz S.
Marcin J.
Agnieszka D.
Maria K.
Jan B.
Urszula W.
Walenty F.
Natalia T.
Arkadiusz M.
Mariusz P.
Edmund Z.
Wiesław D.
Aneta K.
Bogdan S.
Agniieszka K.
Urszula B.
Angelika Z.
Teresa T.
Rafał W.
Krystyna Z.
Aleksander P.
Janina M.
Iwona L.
Grzegorz D.
Elżbieta S.
Tomasz J.
Ludwik M.
Michał J.
Karolina M.
Dawid R.
Marta Z.
Henryk K.
Sylwia W.
Włodzimierz O.
Łukasz M.
Jacek M.
Paweł N.
Elżbieta M.
Genowefa Ś.
Andrzej S.
Jacek K.
Wojciech S.
Krzysztof M.
Wanda B.
Danuta P.
Zofia C.
Agnieszka W.
Lucjana F.
Jerzy S.
Rafał B.
Anna T.
Eugeniusz L.
Bartosz K.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Do kiedy trwa loteria?

Loteria prowadzona jest w okresie od 3 kwietnia 2017 roku do 2 lipca 2017 roku. Pamiętaj! Im szybciej zgłosisz się do loterii tym masz większe szanse na wygraną!

Jakie są warunki uczestnictwa w loterii?

Uczestnikiem Loterii może być osoba, która spełni wszystkie poniższe warunki:

 • Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • Posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Będąca Klientem indywidualnym ENEA, tzn. posiadająca ważną umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z ENEĄ przeznaczoną dla Klientów indywidualnych, przy czym Uczestnik musi być wskazany jako strona w takiej Umowie.

 • Terminowo realizować płatności (płacić faktury za prąd) na rzecz ENEA wynikających z postanowień zawartej umowy w okresie trwania promocji.

Jak mogę zgłosić się do loterii?

Aby zarejestrować się do Loterii powinieneś:

 1. W okresie od 3 kwietnia 2017 roku do 2 lipca 2017 roku wejść na stronę internetową www.enea.pl/loteria i wybrać opcję rejestracji do Loterii. Przyjmuje się, że w Loterii będa uwzględnione te zgłoszenia, które dotarły najpóźniej do dnia 2 lipca 2017 roku do godziny 23:59:59;

 2. Wpisać do formularza rejestracyjnego Loterii dane:

  • imię i nazwisko Nabywcy widniejącego na fakturze za energię elektryczną wystawianą przez ENEA,

  • nr telefonu, którego właścicielem jest Nabywca widniejący na fakturze za energię elektryczną wystawianą przez ENEA,

  • adres e-mail, którego właścicielem jest Nabywca widniejący na fakturze za energię elektryczną wystawianą przez ENEA,

  • numer kontrahenta, który widnieje na fakturze za energię elektryczną wystawianą przez ENEA;

 3. Zaznaczyć wszystkie niezbędne oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czy mogę zgłosić się do loterii przed otrzymaniem pierwszej faktury?

TAK. Jednak pamiętaj, że nadanie numeru kontrahenta w przypadku nowych Klientów ENEI trwa do 30 dni roboczych od momentu rozpoczęcia sprzedaży energii lub świadczenia usługi kompleksowej.

W tym celu osoba, która nie jest jeszcze Klientem ENEI, a chciałaby wziąć udział w Loterii powinna odpowiednio wcześniej zawrzeć umowę z ENEĄ, a następnie skontaktować się z infolinią ENEA pod numerem 611 111 111 lub udać się do najbliższego Biura Obsługi Klienta w celu uzyskania numeru kontrahenta, uwzględniając podany wyżej okres oczekiwania.

Jakie dane muszę podać, aby wziąć udział w loterii?

Jeśli chcesz wziąć udział w loterii musisz podać:

 • imię i nazwisko Nabywcy widniejącego na fakturze za energię elektryczną wystawianą przez ENEA,

 • nr telefonu, którego właścicielem jest Nabywca widniejący na fakturze za energię elektryczną wystawianą przez ENEA,

 • adres e-mail, którego właścicielem jest Nabywca widniejący na fakturze za energię elektryczną wystawianą przez ENEA,

 • numer kontrahenta, ktore widnieje na fakturze za energię elektryczną wystawianą przez ENEA

Jakie są nagrody w loterii?

 1. Nagrodą główną w Loterii Enei są 3 vouchery na wycieczkę z biurem podróży Itaka. Wartość każdej wycieczki równa się kwocie 8000 zł brutto. Do każdej nagrody głównej doliczono dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 889 zł przeznaczoną na opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

 2. Nagrodami I rzędu w Loterii jest 30 sztuk rowerów Romet Gazela. Wartość każdego roweru wynosi 956 zł brutto.

 3. Nagrodami II rzędu jest 30 sztuk tabletów Lenovo Yoga Tablet 3 X50F. Wartość każdego tabletu wynosi 910 zł brutto.

 4. Nagrodami III rzędu jest 150 kuponów rabatowych do Strefy Zakupów ENEI dostepnej pod adresem www.strefa.enea.pl.

 5. Nagrodami IV rzędu jest 900 sztuk bidonów sportowych o pojemności 650 ml. Wartość każdego bidonu wynosi 9,84 zł brutto.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki loterii?

Losowania nagród odbędą się w terminach:

 1. Losowanie nr 1 - 10 maja 2017 roku (spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Uczestników do Loterii w okresie od 3 kwietnia 2017 roku do 2 maja 2017 roku);

 2. Losowanie nr 2 - 13 czerwca 2017 roku (spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Uczestników do Loterii w okresie od 3 kwietnia do 2 czerwca 2017 roku z wyjątkiem zwycięzców Losowania nr 1);

 3. Losowanie nr 3 - 11 lipca 2017 roku (spośród wszystkich prawidlowo zarejestrowanych Uczestników do Loterii w okresie od 3 kwietnia do 2 lipca 2017 roku z wyjątkiem zwycięzców Losowania nr 1 i 2)

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie w ciągu 20 dni roboczych od przeprowadzenia danego Losowania i pozostaną na niej do 31 października 2017 roku.

Podczas każdego losowania, losowanych będzie kolejno:

 • 1 zwycięzca Nagrody głównej,

 • 10 zwycięzców Nagrody I rzędu,

 • 10 zwycięzców Nagrody II rzędu,

 • 50 zwycięzców Nagrody III rzędu,

 • 300 zwycięzców Nagrody IV rzędu.

Kiedy i w jaki sposób, zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej?

Dane Zwyciezców, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani, pojawią się na stronie internetowej www.enea.pl/loteria, w postaci imienia oraz pierwszej litery nazwiska, podanych podczas rejestracji.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie w ciągu 20 dni roboczych od przeprowadzenia danego Losowania i pozostaną na niej do 31 października 2017 roku.

Zwycięzcy Nagrody głównej oraz Nagród I, II, IV rzędu zostaną powiadomieni o wygranej oraz poproszeni o przesłanei danych niezbędnych do przekazania Nagród, tj. adresu do korespondencji, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu loteria.enea@gpd.com.pl lub telefonicznie pod podany przez Uczestnika numer telefonu.

W przypadku Zwycięzców Nagród III rzędu powiadomienie o wygranej zostanie wysłane drogą mailową z adresu loteria.enea@gpd.com.pl wraz z Nagrodą III rzedu w postaci kodu rabatowego do Strefy Zakupów ENEA w terminie 20 dni roboczych od ogłoszenia wyników każdego losowania.

W jaki sposób wydawane będą nagrody?

 1. Nagrody główne zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres do korespondencji podany przez Zwycięzcę najpóźniej do 19 września 2017 roku.

 2. Nagrody II rzędu zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres do korespondencji podany przez Zwycięzcę najpóźniej do 19 września 2017 roku.

 3. Nagrody III rzędu zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przy rejestracji w ciągu 20 dni roboczych od ogłoszenia wyników każdego losowania.

 4. Nagrody IV rzędu zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na adres do korespondencji podany przez Zwycięzcę najpóźniej do 19 września 2017 roku.