Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku

Zobacz niżej

Informujemy, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ww. Ustawy weszła w życie 6 marca 2019 r.

W związku z tym po 1 stycznia 2019 r. w rozliczeniach stosowane będą dotychczasowe ceny energii elektrycznej obowiązujące w 2018 r., zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie „Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G” lub stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r.

Obniżeniu uległa również wysokość stawki opłaty przejściowej stanowiącej element opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej.

Informujemy ponadto, że 25 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Na tej podstawie w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawi się składnik opłaty kogeneracyjnej.

 

Wprowadzenie do rozliczeń zmian wynikających z obu ustaw nie wymaga żadnych działań z Państwa strony.

Uwaga!

Dostali Państwo od swojego sprzedawcy energii wezwanie do przesłania duplikatu faktury w związku z koniecznością ustalenia cen energii na 2019 rok?

Prosimy sprawdzić poniżej, jak można przesłać duplikat faktury do Enei lub złożyć wniosek o jego wydanie.

Szanowni Państwo,

jeśli otrzymaliście od swojego obecnego sprzedawcy energii wezwanie dotyczące przedstawienia faktury za energię elektryczną obejmującą dzień 30.06.2018 r., a ENEA SA była w tym czasie Państwa sprzedawcą energii, uprzejmie informujemy iż mogą Państwo otrzymać duplikat faktury w następujący sposób:

  1. Przesyłając e-mail na adres: kontakt@enea.pl,
  2. Dzwoniąc na Infolinię 611 111 111, gdzie konsultant po podaniu przez Państwa adresu mailowego, prześle mailem stosowny duplikat faktury,
  3. Odwiedzając jedno z Biur Obsługi Klienta ENEA, gdzie Pracownik wystawi potrzebny duplikat.

W trosce o Państwa wygodę i czas zachęcamy to kontaktu mailowego, telefonicznego lub przesłania wniosku poprzez formularz internetowy.

Szanowni Państwo,

na mocy Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ceny i stawki opłat w roku 2019 będą na poziomie nie wyższym niż w dniu 30.06.2018 r.

Dla Klientów, dla których ENEA SA nie była w dniu 30.06.2018 r. sprzedawcą energii, konieczne jest pozyskanie przez nas informacji o Państwa cenie energii elektrycznej w tym dniu, abyśmy na tej podstawie mogli wyznaczyć odpowiednie ceny na cały rok 2019. 

W związku z powyższym wysłaliśmy do Państwa wezwanie o przekazanie duplikatu faktury za energię elektryczną obejmującej dzień 30.06.2018 r. 

W celu przyspieszenia i ułatwienia Państwu procesu przekazywania duplikatu faktury prosimy o jego przesłanie w następujący sposób:

  1. Wysyłając duplikat na adres: ustawa@enea.pl wpisując w pole temat: „duplikat”,
  2. Wypełniając formularz na naszej stronie internetowej.

Istnieje również możliwość dostarczenia duplikatu do dowolnie wybranego przez Państwa Biura Obsługi Klienta ENEA. W trosce o Państwa wygodę i czas zachęcamy jednak do korzystania z elektronicznych kanałów komunikacji.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.