Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku

Zobacz niżej

Informujemy, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ww. Ustawy weszła w życie 6 marca 2019 r.

W związku z tym po 1 stycznia 2019 r. w rozliczeniach stosowane będą dotychczasowe ceny energii elektrycznej obowiązujące w 2018 r., zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie „Taryfy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G” lub stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r.

Obniżeniu uległa również wysokość stawki opłaty przejściowej stanowiącej element opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej.

Informujemy ponadto, że 25 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Na tej podstawie w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji (dostarczania) energii elektrycznej w 2019 roku pojawi się składnik opłaty kogeneracyjnej.

 

Wprowadzenie do rozliczeń zmian wynikających z obu ustaw nie wymaga żadnych działań z Państwa strony.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.