Szukaj

L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodów osobowych Klasy BusKZP-SD.2110.55.20241717488000
2Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
 Dostawa mebli biurowychKZP-SJ.2110.14.20241716537600
L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zaworów regulacyjnych wraz z kolanamiKZP-SD.2110.54.20241716364800
2Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa przepustnic centrycznych kołnierzowych MAMMOUTHKZP-SD.2110.49.20241716364800
3Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. FHU.2425.4.20241716368400
4Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja kolektora ścieków agresywnych ze stacji SOK bl.500 MW do pompowni bagrowej nr 3”KZP-AM.2113.4.2024; ŚWIERŻE GÓRNE1714982400
5Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja wewnętrznej powłoki chemoodpornej zbiornika zrzutowego HTT10BB001 dla instalacji odsiarczania spalin IOS I oraz IOS III”KZP-KS.2113.3.2024; ŚWIERŻE GÓRNE1715076000
6Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Kompleksowa organizacja sceny głównej podczas Dnia Energetyka-Pożegnanie lata 2024”KZP-IP.2112.16.2024; ŚWIERŻE GÓRNE1715335200
7Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
,,Wykonanie badań i oznaczeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, kalibracja i sprawdzenie systemów pomiarów gazowo-pyłowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. lokalizacja Świerże Górne w latach 2024-2025”KZP-KS.2112.3.2024; ŚWIERŻE GÓRNE1714471200
8Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa wykładzin i ślimaków do podajników węglaKZP-SD.2110.40.20241712131200
9Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup licencji (przedłużenie wsparcia) IBM MQ Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal na okres 3 latKZP-MB.2112.6.20241712217600
10Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów do palników pyłowychKZP-SD.2110.33.20241712217600
11Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa pompy i jej elementówKZP-SD.2110.36.20241712044800
12Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa nowych oraz odbiór i utylizacja zużytych mas jonitowychKZP-SD.2110.32.20241711530000
13Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
”Realizacja w formule „pod klucz” zabudowy zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne na Składowisku Żużla i Popiołu w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych” KZP-AM.2113.2.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1710846000
14Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Zabudowa instalacji odprowadzenia pirytów z młyna MPS 280s bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.3.20241712055600
15Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja łazienek w Budynku Administracyjnym w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych – dostosowanie do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”KZP-AS.2113.2.20241710417600
16Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostosowanie do przepisów ppoż. tuneli kablowych bloków 200 MW w kotłowni na poziomi -3,6 m w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.1.20241711108800
17Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa ruryKZP-SD.2110.25.20241709888400
18Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zaworów regulacyjnych do wtrysków pary pierwotnej wraz z częściami zamiennymiKZP-SD.2110.24.20241709715600
19Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
 „ŚWIADCZENIE USŁUGI WYNAJMU AUTOMATÓW VENDINGOWYCH WRAZ Z WRZUTNIAMI I RĘKAWICAMI DLA POTRZEB ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.”KZP-SJ.2112.10.2023, 1709283600
20Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa paneli ekranowych komory paleniskowejKZP-SD.2110.22.20241709283600
21Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rur i elementów rurociągówKZP-SD.2110.23.20241709110800
22Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych dla potrzeb modernizacji kotła Bloku nr 1 w 2024 r.KZP-SD.2110.16.20241709024400
23Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów do kruszarek żużlaKZP-SD.2110.17.20241709024400
24Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa armatury przemysłowejKZP-SD.2110.9.20241708419600
25Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów promocyjnych dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-MB.2112.1.20241708935300
26Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa szyn i rozjazdów kolejowychKZP-WnJ.2110.1.20241708333200
27Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa blachKZP-SD.2110.8.20241707728400
28Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie remontów planowych wywrotnic wagonowych WW1, WW2 i WW3 wraz z przenośnikami taśmowymi T2a, T4a, T1a, T1b, T3a, T3b oraz ładowarko-zwałowarek ŁZKS-1 i ŁZKS-2 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2111.1.20241707739200
29Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.6.20241707123600
30Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zaworów wtryskowych pary wtórnej i do wtórnego przegrzewu kotła bloku nr 11KZP-SD.2110.117.20231704272400
31Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2024 rok:KZP-SJ.2110.391705482000
32Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siarczanu żelazowego PIX 112 i PIX 113 dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wraz z transportemKZP-SD.2100.6.20231704789000
33Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie projektu i dostawa sita odwadniającego wraz ze zbiornikiem i lejem sita odżużlacza kotła bloku nr 11KZP-AS.2113.15.20231703073600
34Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych dla potrzeb modernizacji kotła Bloku nr 5 w 2024r.KZP-SD.2100.5.20231704357000
35Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA IZOLATORÓW WSPORCZYCH DLA WYPROWADZENIA MOCY Z GENERATORA BLOKU 11KZP-SZ.2110.77.20231701331200
36Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WYŁĄCZNIKÓW EMAXKZP.SZ.2110.76.20231701158400
37Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa środków sanitarno-higienicznych dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o., na rok 2024:KZP-SJ.2110.36.20231700730000
38Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA PODCHLORYNU SODUKZP-SŁ.2110.24.2023,1700121600
39Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup agregatu do obróbki oleju transformatorowegoKZP-SD.2110.95.20231699952400
40Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa części do armatury przemysłowejKZP-SD.2110.94.20231699347600
41Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja zbiornika żużla bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.13.20231699358400
42Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODORU SPRĘŻONEGO TECHNICZNEGOKZP-SZ.2110.73.20231700121600
43Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA NOWYCH ORAZ ODBIÓR I UTYLIZACJA ZUŻYTYCH ŻYWIC JONOWYMIENNYCHKZP-SZ.2110.72.20231700121600
44Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup nowej tokarki uniwersalnej CNC, model RLX 355x1000 firmy XYZ w ramach projektu I9999N0022KZP-WnJ.2110.4.20231698307200
45Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa analizatorówKZP-SJ.2110.32.20231698220800
46Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA FeCl3 O STĘŻENIU 37-40%KZP-SZ.2110.68.20231698303600
47Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA ŚRODKA PRZECIWPIENIĄCEGO KURITA FC 6167 LUB LADIPER 167KZP-SZ.2110.69.20231698130800
48Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodów osobowych klasy DKZP-SD.2110.92.20231698048000
49Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO MIN. 29%, GAT. IIKZP-SZ.2110.67.20231697787000
50Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wapna hydratyzowanego CI 90-S luzem wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.3.20231699432200
51Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa części ciśnieniowych dla kotłów Bloków 200 i 500 MWeKZP-SD.2110.89.20231697529600
52Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Naprawa konstrukcji stalowej wywrotnicy wagonowej nr 3 (WW3) w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych”KZP-JR.2111.11.20231697540400
53Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
KZP-SJ.2112.7.2023, Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego kalorymetru izoperibolicznego wraz z wyposażeniem w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SJ.2112.7.2023, Nr Z382/1999301697097600
54Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa oleju napędowego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.4.20231699345800
55Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.9.20231696975200
56Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup agregatu do obróbki oleju transformatorowego KZP-SD.2110.86.20231696924800
57Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa części ciśnieniowej dla modernizacji kotła Bloku nr 10 w 2024r.KZP-SD.2110.84.20231695888000
58Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SOLI TRÓJSODOWEJKZP-SZ.2110.63.20231695366000
59Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodów osobowych klasy D PremiumKZP-SD.2110.82.20231695369600
60Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zaworówKZP-SD.2110.81.20231695110400
61Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa wężownic spiralnychKZP-SD.2110.77.20231694419200
62Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Przegląd serwisowy stacji osuszania sprężonego powietrza instalacji SCR kotłów K1÷K2 i K4÷K8 oraz naprawa i serwis osuszaczy sprężonego powietrza sterowniczego kotła bl. nr 9 i 10 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych, w latach 2023÷2025” KZP-JR.2111.10.20231693911600
63Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie aktualizacji projektu „Ogólnoelektrowniany kolektor pary 0,5M Pa bloków 1-10, Etap II - bloki 500 MW”KZP-WnJ.2113.2.20231692864000
64Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WĘGLA AKTYWNEGO ECODEX C-502-HKZP-SZ.2110.54.20231692169200
65Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Świadczenie Usług Asysty Technicznej asysty technicznej (ATiK) do oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcyKZP-MB.2112.8.20231691478900
66Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rur i elementów rurociągówKZP-SD.2110.60.20231690876800
67Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowegoKZP-SD.2110.61.20231691481600
68Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wywóz nieczystości płynnych z szamb, zbiornika na odcieki ze Składowiska Mieszanki Popiołowo-Żużlowej i nastawni kolejowej EKm na Zakładową Oczyszczalnię Ścieków Sanitarnych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2112.4.20231690282800
69Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja przenośnika taśmowego T18 oraz Ładowarko-Zwałowarki Kołowo Szynowej (ŁZKS nr1) w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.6.20231690369200
70Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO TECHNICZNEGO GAT. I, 33% WP. NA 100% AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.44.20231687503600
71Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów do przenośników taśmowychKZP-SD.2110.48.20231687766400
72Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU (ŁUGU SODOWEGO) 100% AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.43.20231687244400
73Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja układów olejowych turbozespołu Bloku nr 9KZP-PT.2113.4.20231686556800
74Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowegoKZP-SD.2110.40.20231685001600
75Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO HCL GAT. II, O STĘŻENIU MIN. 29%KZP-SZ.2110.34.20231683615600
76Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowegoKZP-SD.2110.38.20231683187200
77Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA FeCl3 O STĘŻENIU 37 DO 40%KZP-SZ.2110.33.20231683183600
78Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa łożyskKZP-ŁA.2110.13.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1683189000
79Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa dysz do palników pyłowychKZP-SD.2110.35.20231682582400
80Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja systemu prowadnic kablowych do wózków wygarniających pod zasobnikiem WW4KZP-AM.2113.2.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1683799200
81Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja zasobnika wywrotnicy wagonowej nr 2 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.3.20231682074800
82Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Kompleksowa organizacja sceny głównej podczas Dnia Energetyka-Pożegnania Lata 2023”KZP-IP.2112.13.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1681812000
83Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WĘGLA AKTYWNEGO O GRAN. 0,6 DO 1,7 MMKZP-SZ.2110.28.20231681455600
84Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Remont podpór estakady popiołowej etap 4 oraz wieży reflektorowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2111.2.20231680087600
85Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych dla kotła Bloku nr 9 w 2023r.KZP-SD.2100.2.20231681284600
86Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.22.20231679562000
87Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowego KZP-SD.2110.21.20231679302800
88Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.1.20231679047200
89Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup mączki kamienia wapiennego wraz z transportemKZP-WnJ.2100.9.20221680679800
90Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Wykonanie, dostawa i wymiana zbiornika spustów 9ZS1 dla kotła bloku nr 9”KZP-AM.2113.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1678964400
91Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa armatury przemysłowejKZP-SD.2110.16.20231678438800
92Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCHKZP-SZ.2110.8.20231676934000
93Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa nowych oraz odbiór i utylizacja zużytych żywic jonowymiennychKZP-SZ.2110.7.20231677052800
94Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja układu filtrującego odwróconej osmozy na stacji DEMI e ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SZ.2113.1.20231676361600
95Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Wykonanie remontów planowych wywrotnic wagonowych WW1, WW2 i WW3 wraz z przenośnikami taśmowymi T1a, T1b, T3a, T3b oraz Ładowarko-Zwałowarek ŁZKS-1 i ŁZKS-2” KZP-AM.2111.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1675681200
96Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Prace remontowe na układach chemoodpornych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w latach 2023-2025”kZP-AS.2111.1.20231674820800
97Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.1.20231674721800
98Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
KZP-SJ.2110.103.2022, Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:KZP-SJ.2110.103.20221674637200
99Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa koszy zimnego końca ZK do obrotowych podgrzewaczy powietrza BD-26-1800 kotła bloku nr 7KZP-WnJ.2110.9.20221672736400
100Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO GNRFZE 315L/3, 220V, 380A, 75kW, S1KZP-SZ.2110.96.20221673337600
101Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wymiana kabli 6kV z rozdz. 6kV P9 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.17.20221673956800
102Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Y700H 4.75KZP-SZ.2110.94.20221672214400
103Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
"Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów spalin na SCR na bloku nr 7"KZP-AM.2112.8.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1671102000
104Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
"Kompleksowa obsługa serwisowa aparatury pomiarów emisji zanieczyszczeń spalin firmy SICK na obiektach Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w latach 2023, 2024 i 2025"KZP-AM.2112.6.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1670410800
105Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów elektrochemicznych (pH, O2, SiO2, przewodność) na bloku nr 7 w 2023 r. w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.16.20221670932800
106Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Serwis systemów sygnalizacji pożaru, systemów gaszenia, systemów oddymiania i systemu różnicowania ciśnień w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2112.6.20221670587200
107Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO TECHNICZNEGO GAT. I, 33% WP. NA 100%, AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.88.20221670572800
108Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHEMIKALIÓW DO UZDATNIANIA WODY CHŁODZĄCEJ BLOKU 11KZP-SZ.2110.86.20221670400000
109Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU (ŁUGU SODOWEGO) 100%, AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.87.20221670313600
110Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siarczanu żelazowego PIX112 i PIX 113 dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wraz z transportemKZP-SD.2100.4.20221671525000
111Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA FeCl3 O STĘŻENIU 37-40%KZP-SZ.2110.82.20221669190400
112Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODORU SPRĘŻONEGO TECHNICZNEGOKZP-SZ.2110.81.20221669017600
113Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa kwasu solnego i soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.3.20221669710600
114Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych kotła Bloku nr 2 i 7KZP-SD.2110.133.20221669021200
115Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA PODCHLORYNU SODUKZP-SZ.2110.80.20221671091200
116Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wody amoniakalnej wraz z transportemKZP-WnJ.2100.8.20221669105800
117Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zamocowań typu LISEGA dla potrzeb modernizacji zamocowań głównych rurociągów parowych Bloku nr 7 w 2023r.KZP-SD.2110.127.20221667379600
118Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa środka przeciwpieniącego KURITA FC6167KZP-SZ.2110.77.20221667203200
119Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wapna hydratyzowanego CI 90-S luzem wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.2.20221668501000
120Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.12.20221666954800
121Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wymiana podzespołów przekładni młynowej – KAU 203-19,8 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.13.20221666695600
122Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa oleju napędowego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.1.20221667464200
123Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.110.20221664956800
124Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa wężownic spiralnychKZP-SD.2110.107.20221664784000
125Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja mostu skośnego bl. 8x200 MW - wzmocnienie konstrukcji stalowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.12.20221664535600
126Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCHKZP-SZ.2110.59.20221662966000
127Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizację instalacji wentylacji pomieszczenia dmuchaw powietrza utleniającego w budynku urządzeń elektrycznych IOS III w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2113.10.20221663326000
128Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siłowników regulacyjnych dla UAR poziomów, ciśnień i przepływów na bloku 9KZP-WnJ.2110.7.20221661932800
129Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa tokarki CNC typ XYZ Proturn RLX 555X3000KZP-WnJ.2110.6.20221660723200
130Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Badanie płyt katalitycznych dla instalacji SCR w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w latach 2022-2024KZP-EK.2111.10.20221660734000
131Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.73.20221657612800
132Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa silników elektrycznych KZP-SZ.2110.46.20221657868400
133Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja mostu skośnego bl. 8x200 MW - wzmocnienie konstrukcji stalowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079KZP-AS.2113.8.20221657796400
134Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja armatury Welland & Tuxhorn oraz zaworów trójdrożnych regeneracji wysokoprężnej wraz z układami sterowań bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.7.20221657231200
135Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.7.20221655935200
136Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa zestawu powietrza uszczelniającego 3HTW20 (IOS III) w ENEA Wytwarzanie sp. o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.8.20221656021600
137Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Awaryjne hydrodynamiczne mycie koszy obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła OP-650 typ BD 26-1800, AP-1650 typ BD 28-1800 oraz HLD 10 i HLD 20 kotła nr 11 typ LCVZQ 34.7/2200 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”KZP-AS.2111.3.20221655118000
138Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO KZP-SZ.2110.39.20221654812000
139Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.59.20221653948000
140Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa transformatora o mocy 50/25/25 MVA, typu TWAR3C 50000/20 PN rezerwowego dla potrzeb własnych bloków energetycznych 500 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.6.2022 1655809200
141Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Zabudowa instalacji połączenia kolektora pary technologicznej bloków nr 1÷10 z kolektorem parowym bloku nr 11 wraz z koniecznymi obiektami i instalacjami na podstawie koncepcji technologicznej”KZP-AM.2113.4.20221653300000
142Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa elektromagnesu separatora S9 typu SNK 18.18 EX-3D w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.5.20221650538800
143Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.36.20221650405600
144Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja rurociągów żużla w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. ”KZP-AM.2113.2.20221649325600
145Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
ŚWIERŻE GÓRNE_„Wykonanie modernizacji mostu skośnego bl. 8x200 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079_KZP-AS.2113.3.2022KZP-AS.2113.3.20221649934000
146Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa obciążników do badań suwnicy Q160/50T Blok 11KZP-SD.2110.17.20221648198800
147Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa ekranów komory paleniskowej dla kotłów Bloków nr 1, 4 i 5KZP-SD.2110.18.20221647385200
148Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa układu zasilania gwarantowanego pompy ONG8 w pompowni mazutu nr 2KZP-EK.2113.3.20221646136000
149Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie pomiarów grubości ścianek oraz wymiana rur komory paleniskowej kotłów OP-650 nr 1, 4 i 5 w 2022 rokuKZP-EK.2111.1.20221646913600
150Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja układu tłoczonego pomp wody chłodzącej PC1 i PC3 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AM.2113.1.20221646996400

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.