Szukaj

ZAM/ECI/P/DL/TC/12/2019

data publikacji: 2019-08-13 | termin składania ofert: 2019-09-03

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Oznaczenie postępowania: ZAM/ECI/P/DL/TC/12/2019

Dane teleadresowe Zamawiającego

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu  jest:

ENEA Ciepło sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń i obiektów Enea Ciepło sp. z o.o.
Oddział Elektrociepłownia Białystok

Tryb postępowania

Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.

Miejsce składania ofert

 Zgodnie z pkt. 10.11 Warunków Zamówienia

Sposób uzyskania Warunków Zamówienia

Warunki Zamówienia dostępne są na stronie www.enea.pl/bip/zamowienia

Opis warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W niniejszym postępowaniu wadium jest wymagane

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - 100% Cena

Pliki do pobrania

 1. Pliki do pobrania

     Aplikuj na stanowisko

     Informacja

     Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.