Szukaj

Zapytanie o cenę - sygn. ELOG-01/G/2021

data publikacji: 2021-08-10 | termin składania ofert: 2021-08-24

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego węzła cieplnego w budynku ENEA Logistyka sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp.

 

Osoba kontaktowa:

Pan Robert Wrzosek
Dyrektor Oddziału w Gorzowie Wlkp.
tel.: (095) 3325301; robert.wrzosek@enea.pl
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Energetyków 4, pierwsze piętro , w godzinach 8.00 – 14.00


Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.


Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt. 1.2. Warunków Zamówienia tj.:
ENEA Logistyka sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Energetyków 4, pierwsze piętro- Zespół ds.
Obsługi Oddziału lub ENEA Logistyka sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 (bud. H) – Sekretariat Zarządu, piętro I, pokój nr 11 do dnia 23.08.2021.r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne i nastąpi w dniu 24.08.2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.
 

Zapraszamy do składania ofert.

  1. Załączniki:

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.