Szukaj

Badanie rynku – zapytanie o informację cenową na „Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA planowych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2020-2021”

data publikacji: 2019-09-04 | termin składania ofert: 2019-09-10

W związku z zamiarem przeprowadzenia przez Enea S.A. postępowania na wybór zewnętrznej firmy audytorskiej zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej informacji cenowej na niżej przedstawiony zakres:

Przedmiotem planowanego postępowania będzie współpraca (co-sourcing) polegająca na wsparciu Pionu Zarządczego Audytu w przeprowadzaniu planowych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2020 – 2021 w następujących obszarach:

 • Kwestie korporacyjne, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe,
 • Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe,
 • Zagadnienia podatkowe,
 • Kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence,
 • Inwestycje sektora energetycznego,
 • Zarządzania ryzkiem biznesowym i finansowym,
 • Procesy zarządzania systemami IT, w tym bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Wyceny należy dokonać oddzielnie dla obszaru:

 1. procesów zarzadzania systemami IT, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego według stawek godzinowych za roboczogodzinę, w podziale na kategorie:
 • Menadżer - ………stawka godzinowa netto + należny podatek VAT
 • Konsultant - ………stawka godzinowa netto + należny podatek VAT
 • Analityk - ………stawka godzinowa netto + należny podatek VAT
 1. Pozostałych obszarów według stawek godzinowych za roboczogodzinę, w podziale na kategorie:
 • Menadżer - ………stawka godzinowa netto + należny podatek VAT
 • Konsultant - ………stawka godzinowa netto + należny podatek VAT
 • Analityk - ………stawka godzinowa netto + należny podatek VAT

 

Dopuszczalne jest przedstawienie informacji cenowej dla jednego obszaru  lub obu obszarów.

W każdym przypadku informacja cenowa powinna zawierać również wszelkie koszty związane z wykonaniem zleceń do Umowy, zwłaszcza koszty przejazdów, noclegów, wyżywienia, kopiowania, połączeń IT i podobne.

Informację cenową należy złożyć w formie elektronicznej na adres: katarzyna.misiowiec@enea.pl lub  anna.sulikowska@enea.pl do dnia 10.09.2019r.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Katarzyna Misiowiec, nr tel. (61) 8843928, kom. +48 695 601 853, adres e-mail: katarzyna.misiowiec@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy, ani tez zobowiązanie do udzielenia zlecenia dotyczącego kwestii objętych zapytaniem, bądź tez ogłoszenie w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem zapytania jest wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wstępnej kalkulacji kosztów przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia.

Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem informacji.

 1. Załączniki:

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.