Jak czytać fakturę

Nie wiesz, jak czytać fakturę za energię elektryczną? Zapoznaj się z opisem najważniejszych elementów faktury za energię elektryczną.

Uwaga: Opłata OZE – nowy składnik faktury;

Od 1.07.2016 r. w rozliczeniach pojawia się nowy składnik  – opłata OZE. Wynika ona z  zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478. ze zm.) oraz „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator.

Opłata OZE, pojawi się w fakturach za usługi dystrybucji oraz w fakturach za usługę kompleksową. Będzie ona wykazywana jako odrębny składnik w fakturze.

  • Co to jest opłata OZE

    Opłata OZE służy zapewnieniu dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie na pokrycie ujemnego salda z tytułu rozliczeń energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy wytwórcami tej energii i sprzedawcami energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz kosztów działalności Zarządcy Rozliczeń S.A. (dysponenta opłat OZE).

  • Kto ponosi koszty opłaty OZE

    Opłatę OZE uiszczają odbiorcy końcowi  w ramach opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej.

  • Jaka jest wysokość stawki opłaty OZE?

    Od 1.01.2017 r. stawka opłata OZE wynosi:

0,0037 zł za 1 kWh netto czyli  0,004551 zł/kWh brutto.

 

Faktura rzeczywista

Faktura prognozowana

 

 

Faktura rzeczywista
Faktura prognozowana

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.